Business

webbi

Nousukausi

KoulutusInternet kyselyn kokeilu

Esimerkkilomakkeessa on 2, 4 ja 5 vaihtoehdon kysymyksiä, monivalintakysymys ja yksi tekstiboxi.

Testaa!

Hinnoittelu

Internettutkimuksen hinnoittelu/vuosi perustuu lomakkeen kysymysten määrään ja vastaajien lukumäärään seuraavasti: 1-10 kysymystä 50 euroa, seuraavat 10 kysymystä 50 euroa jne., kun lomakkeessa on vain vaihtoehtovalintoja ja yksi tekstiboxi. Vaihtoehtovalinta saa olla alasvetovalikko, jos siinä ei ole kymmeniä vaihtoehtoja.

Monivalintakysymyksen (kuten esim.lomakkeen käyttöjärjestelmäkysymys) hinta on 10 euroa/kysymys, koska sellaisissa tilastomuuttujien määrä kasvaa.

Tekstiboxeja saa olla useita, mutta silloin tutkimustiedon käsittelyn hinta kasvaa. Onhan jokainen vastaus laitettava erikseen mahdollisen raportin liitteeseen.

Vastaajien lukumäärä vaikuttaa seuraavasti: 0,20 euroa/vastaaja, kun heitä on 1-1000, sitten 0,10 euroa, kun heitä on 1001-5000 ja 0,05 euroa, kun heitä on 5001-10000. Yli 10000 vastaajan tutkimuksista sovitaan hinta (alle 0,05 euroa/vastaaja) erikseen.

Em. lomakkeen hinnoittelussa edellytetään, että tilaaja toimittaa kysymykset sähköisessä muodossa.

Tulostietoina kyselyn teettäjät saavat suorat jakaumat kaikista numeerisesti koodatuista vastauksista internetin kautta. Tekstivastaukset toimitetaan sähköpostilla tai mahdollisen keskustelupalstan kautta.

Raportoinnin hinta ristiintaulukoineen ja graafisina kuvioina sovitaan erikseen raportin laajuuden ja taajuuden perusteella.

Yrityksellä on valmius myös englannin- ja ruotsinkielisiin lomakkeisiin!

Esimerkkilomakkeen hinta olisi 60 euroa/vuosi + 0,20 euroa/vastaaja. Kysymyksiä on alle 10 ja on vain yksi monivalintakysymys.Tilastokyselyt


© Tmi JVL Kombi, www.jvlkombi.net