Kirjanpito

webbi

Nousukausi

Koulutus

Tutkimustavat

Yrityksemme tarjoaa tiedonkeruu- ja tilastointipalveluita sekä perinteisinä tutkimusprojekteina että internetin kautta tehtävinä tutkimuksina. Tutkimusaiheina voivat olla yrityksen imago, asiakastyytyväisyys, kuntalaisten mielipiteet esimerkiksi terveydenhuoltosysteemien muutoksiin, kuluttajien mielipiteet erityisesti uutuustuotteista, ...

Perinteiset tutkimukset

Perinteisissä tutkimusprojekteissa edetään vaiheittain. Vaiheita ovat: tutkimusaiheen määrittely asiakkaan kanssa, kohderyhmän määrittely ja valinta, lomakkeen luonti, tietojen keruu haastattelemalla henkilökohtaisesti tai puhelinhaastatteluilla tai postitse, tilastoaineiston käsittely, raportin laadinta ja tulosten hyväksikäyttö.
Perinteisten tutkimusprojektien hinnoittelu on aina tapauskohtainen.

Internet-kyselyt

Internet-kyselyjärjestelmä on nyt kehitetty tuotteeksi.  Siinä tiedon keruu tapahtuu kyselyä varten laadituilla lomakkeilla ja tiedot tallennetaan MySQL-tietokantaan. Tulokset voidaan esittää joko julkisesti internetissä tai yksityisesti asiakkaan tietokoneella tunnistautumisprosessin jälkeen.

Alempana olevasta linkistä pääsee kokeilemaan testilomaketta ilman kirjautumista.

Asiakkaan niin halutessa tehdään internettutkimuksista myös kirjallinen raportti asiakkaan käyttöön.

Systeemiä voi kokeilla ja katsoa hinnoittelu!


Tilasto


© Tmi JVL Kombi, www.jvlkombi.net